Wednesday, 7 August 2019

Definisi Sistem Fail


Ianya merupakan proses menyimpan segala rekod dan dokumen untuk penyimpanan yang selamat. Maskud lain boleh juga merujuk kepada satu rantaian aktiviti yang bermula dan berakhir

No comments:

Post a Comment