Monday, 22 March 2021

Tips Pengurusan Fail & Dokumen #14 - Meminimumkan Risiko Litigasi


Melaksanakan sistem pengurusan dokumen yang baik juga dapat mengurangkan risiko anda atau organisasi anda dihadapkan ke makhamah atas kesalahan undang-undang.

Sebagai contoh, jika anda adalah pegawai kerajaan, dan anda menyebarkan dokumen sulit ke media sosial untuk tatapan umum tanpa kebenaran, di bawah Seksyen 8, Akta Rahsia Rasmi 1972, anda boleh dihukum dengan pemenjaraan selama tempoh tidak kurang dari satu tahun tetapi tidak melebihi tujuh tahun.

#TripleATraining
#HRDFTrainingProvidier
#PembekalLatihan
#PembekalLatihanPSMB
#PembekalLatihanHRDF
#KursusPengurusanDokumen
#DocumentManagementCourseKL
#DocumentManagementCourseMalaysia

Tips Pengurusan Fail & Dokumen #13 - Memastikan Dokumen Anda Mengikut Piawaian Undang-Undang


Masakini, ianya amat perlu untuk organisasi awam mahupun swasta mempunyai sistem pengurusan dokumen yang baik, tidak kiralah sama ada dokumen tersebut disimpan secara fizikal ataupun maya.

Ini bagi memudahkan auditor untuk mengaudit dokumen anda dan memastikan anda mengikun piawaian yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

#TripleATraining
#HRDFTrainingProvidier
#PembekalLatihan
#PembekalLatihanPSMB
#PembekalLatihanHRDF
#KursusPengurusanDokumen
#DocumentManagementCourseKL
#DocumentManagementCourseMalaysia

Sunday, 21 March 2021

Tips Pengurusan Fail & Dokumen #12 - Mengasimilasi Teknologi Pengurusan Dokumen Yang Baru


Melabur dalam perisian pengurusan dokumen amat bermanfaat sekiranya syarikat mempunyai sistem pengurusan rekod fizikal. Teknologi pengurusan dokumen baru seperti Google Drive dapat diasimilasikan dengan sistem rekod yang ada untuk menjadikan sistem sedia ada lebih kukuh.

#TripleATraining
#HRDFTrainingProvidier
#PembekalLatihan
#PembekalLatihanPSMB
#PembekalLatihanHRDF
#KursusPengurusanDokumen
#DocumentManagementCourseKL
#DocumentManagementCourseMalaysia

Tips Pengurusan Fail & Dokumen #11 - Mencari Dan Melupuskan Dokumen Dengan Efektif


Menghabiskan terlalu banyak masa untuk mencari rekod yang tersalah letak atau hilang bukan sahaja membuang masa tetapi juga anda menghadapi risiko kehilangan dan kepercayaan pelanggan.

Oleh itu, pengurusan dokumen yang baik amat penting untuk sesebuah organisasi, tidak kira organisasi awam atau swasta.

#TripleATraining
#HRDFTrainingProvidier
#PembekalLatihan
#PembekalLatihanPSMB
#PembekalLatihanHRDF
#KursusPengurusanDokumen
#DocumentManagementCourseKL
#DocumentManagementCourseMalaysia

Tips Pengurusan Fail & Dokumen #10 - Mengawal Penjanaan & Pertumbuhan Rekod


Walaupun kita semakin bergantung pada fail elektronik, jumlah kertas yang digunakan di pejabat tidak berkurang.

Sekiranya sistem pengurusan dokumen digunakan dengan baik, organisasi dapat mengawal penciptaan rekod atau salinan dan hanya menyimpan rekod yang benar-benar diperlukan atau aktif.

Ini mengawal pertumbuhan rekod dan dengan itu mengurangkan ruang penyimpanan yang diperlukan.

#TripleATraining
#HRDFTrainingProvidier
#PembekalLatihan
#PembekalLatihanPSMB
#PembekalLatihanHRDF
#KursusPengurusanDokumen
#DocumentManagementCourseKL
#DocumentManagementCourseMalaysia

Sunday, 13 December 2020

Tips Pengurusan Fail & Dokumen #9 - Merangka Strategi Penamaan Fail yang Baik


Setiap fail haruslah dinamakan dengan baik supaya ianya mampu diakses oleh semua pekerja di dalam organisasi. Nama fail yang baik biasanya pendek kerana nama yang panjang boleh menyebabkan masalah apabila fail bertambah banyak. Sama ada disusun berdasarkan singkatan atau mengikut budaya korporat itu sendiri, pastikan pengguna mempunyai satu set panduan yang harus diikuti.

#TripleATraining
#HRDFTrainingProvidier
#PembekalLatihan
#PembekalLatihanPSMB
#PembekalLatihanHRDF
#KursusPengurusanDokumen
#DocumentManagementCourseKL
#DocumentManagementCourseMalaysia

Monday, 30 November 2020

Tips Pengurusan Fail & Dokumen #8 - Satukan Cloud Storage Ke Dalam Rutin Anda


Web telah berkembang menjadi platform pengkomputeran awan yang menjadikan semuanya dapat diakses dalam talian. Namun perkhidmatan cloud dapat menimbulkan stress jika anda gagal merancang bagaimana anda menggunakannya.

Sebagai contoh, kadang-kala, kita melengah-lengahkan masa untuk scan dokumen penting dan memuat naik dokumen tersebut ke dalam cloud storage. Apabila dokumen tersebut diperlukan, barulah anda tergesa-gesa memuat naik dokumen tersebut.

Justeru, muat naik fail dengan bijak dengan menggabungkannya dengan tabiat kerja anda.

#TripleATraining
#HRDFTrainingProvidier
#PembekalLatihan
#PembekalLatihanPSMB
#PembekalLatihanHRDF
#KursusPengurusanDokumen
#DocumentManagementCourseKL
#DocumentManagementCourseMalaysia