Ringkasan Kursus Pengurusan Fail Dan Dokumen


Pengenalan

Kursus ini telah dirumus khas untuk membimbing para peserta mendalami kaedah dan teknik pengurusan dokumen dan system fail yang berkesan.

Matlamat Kursus

Masakini, kebanyakan organisasi mengalami masalah produktiviti akibat daripada pembaziran masa mencari dokumen. Maka timbul keperluan bagi kakitangan yang terlibat di dalam pengurusan pejabat seperti PA, setiausaha, kerani dan penyelia untuk memantapkan kemahiran pengurusan dokumen dan sistem fail yang sedia ada.

Kursus telah dirumus khas untuk membimbing peserta-peserta dalam perkara-perkara berikut:

 • Mengaplikasi konsep-konsep mengawal rekod dan dokumen 
 • Menggunakan prinsip-prinsip pengurusan dokuen yang berkesan
 • Mengambil langkah memperbaiki sistem pengurusan dokumen yang sedia ada
 • Memulakan tatacara untuk membuka dan mengawal selia dokumen dan fail
 • Mengenalpasti masalah-masalah pengurusan dokumen dan fail
 • Mempelajari kaedah terkini dalam pengurusan dokumen

Pendekatan Kursus

Kursus ini mengguna pakai kaedah-kaedah pembelajaran dewasa termasuk rancangan pembelajaran aktif demi meningkatkan kefahaman dan penerapan. Kursus ini memperuntukkan masa untuk kegiatan berseorangan atau berkumpulan bagi membolehkan para peserta mempelajari, membina dan menerapkan kemahiran berkaitan.

Jangan Ketinggalan!
Daftarlah Untuk Menghadiri KURSUS PENGURUSAN FAIL Ini Sekarang.
Muat Turun Borang Pendaftaran Sekarang
Klik DOWNLOAD
Isi CONTACT FORM, atau HUBUNGI En Shah 011-25085983

Sukatan Kursus

Modul 1
Pengenalan Pengurusan Dokumen
 • Perihal pentingnya dan faedah mengurus dokumen dengan baik 
 • Prinsip-prinsip pengurusan dokumen yang berkesan 
 • Contoh-contoh dan hasil pengurusan dokumen yang tidak baik
Modul 2
Konsep Kawalan Dokumen
 • Pengenalan kepada konsep kawalan dokumen 
 • Prinsip-prinsip mengawal dokumen: daftar, klasifikasi, indeks, rekod dan lupus 
 • Penjelasan terperinci dan contoh-contoh aplikasi prinsip-prinsip mengawal dokumen 
 • Contoh-contoh kawalan dokumen yang tidak kemas
Modul 3
Pengurusan Dokumen
 • Pengenalan dan penjelasan kepada jenis-jenis dokumen 
 • Penerimaan dan pendaftaran dokumen surat-menyurat 
 • Tatacara mengurus surat-menyurat sulit menteri dan pengawai kanan
Modul 4
Pengurusan Fail
 • Pengenalan dan penjelasan kepada jenis-jenis, kod dan klasifikasi fail 
 • Huraian jenis-jenis sistem fail dan penggunaannya 
 • Cara mengurus fail dalam komputer
Modul 5
Membuka Dan Mengawal Fail
 • Tatacara membuka, menamakan dan mengawal fail 
 • Sistem menamakan fail 
 • Aturan fail mengikut abjad, turutan, tarikh dan perkara
Modul 6
Pengunaan Fail
 • Pengenalan dan penjelasan kepada pengurusan simpanan dan keselamatan fail 
 • Kaedah menyimpan fail dengan selamat 
 • Tatacara mengawal pengeluaran dan sebaran fail 
 • Kaedah menyimpan fail secara digital 
 • Menjaga keselamatan fail digital
Modul 7
Aspek Perundangan dalam Pengurusan Fail
 • Huraian Akta Rahsia 1972 
 • Kesalahan-kesalahan bersabit dengan akta ini 
 • Tindakan undang-undang 
 • Kaedah memenuhi keperluan akta
Modul 8
Kaedah Penerimaan, Pengklasan dan Penghantaran Surat
 • Cara menerima surat dengan betul 
 • Jenis-jenis pengklasan surat dan tindakan mengikut pengklasan surat 
 • Cara menghantar surat 
 • Pengesahan penerimaan surat yang telah dihantar
Modul 9
Kawalan Dokumen dan Rekod Rahsia Kerajaan
 • Pengenalan kepada kawalan dokumen bertingkat 
 • Huraian jenis-jenis rekod rahsia kerajaan 
 • Tatacara mengawal dokumen dan rekod rahsia 
 • Contoh-contoh kawalan rahsia yang tidak baik
Modul 10
Keselamatan Bilik Fail, Dokumen dan Maklumat
 • Pengenalan kepada jenis-jenis bilik fail 
 • Kawalan masuk ke dalam bilik fail 
 • Huraian jenis-jenis kunci bilik fail 
 • Mengawal bilik fail daripada dicerobohi anasir manusia dan semulajadi
Modul 11
Sistem Fail Eletronik
 • Pengenalan kepada jenis-jenis sistem fail elektronik 
 • Perbandingan kekuatan dan kelemahan jenis-jenis fail elektronik 
 • Kaedah mengunci fail elektronik 
 • Kaedah mengawal sebaran fail elektronik 
 • Mengawal sistem fail elektronik daripada digodam 
 • Sistem-sistem keselamatan yang disyorkan


Jadual Kursus

Masa
Hari 1
Hari 2
9.00 am
Pengenalan Pengurusan Dokumen (M1)

Konsep Kawalan Dokumen (M2)
Aspek Perundangan dalam Pengurusan Fail (M7)

Kaedah Penerimaan, Pengklasan dan Penghantaran Surat (M8)

10.30 am
Minum Pagi
10.45 am
Sambungan Modul 2

Pengurusan Dokumen (M3)

Sambungan Modul 8

Kawalan Dokumen dan Rekod Rahsia Kerajaan (M9)

12.30 pm
Makan Tengahari
1.30 pm
Pengurusan Fail (M4)

Membuka Dan Mengawal Fail (M5)

Keselamatan Bilik Fail, Dokumen dan Maklumat (M10)

3.15 pm
Minum Petang
3.30 pm
Sambungan Modul 5

Pengunaan Fail (M6)
Sistem Fail Eletronik (M11)

Majlis Penutup & Penyampaian Sijil

5.00 pm
Tamat

Jangan Ketinggalan!
Daftarlah Untuk Menghadiri KURSUS PENGURUSAN FAIL Ini Sekarang.
Muat Turun Borang Pendaftaran Sekarang
Klik DOWNLOAD
Isi CONTACT FORM, atau HUBUNGI En Shah 011-25085983

No comments:

Post a comment